POSITIV LEDELSE & SELVLEDELSE

MALENE MYGIND
Malene Mygind er ledelseskonsulent, underviser og positiv coach – med speciale i positiv ledelse og selvledelse. Hun fungerer som personlig coach og sparringspartner for såvel ledere som privatpersoner, som hun hjælper til at skabe positive forandringer baseret på de nyeste ledelsesværktøjer fra forskningsmiljøerne.

AKTIVITETER
Malene afholder både foredrag, workshops og gennemfører længere ledelsesudviklingsforløb, hvor hun hjælper ledere med at integrere de positive ledelsesstrategier og værktøjer i deres daglige ledelsespraksis – ligesom hun afholder workshops i selvledelse for såvel ledere som medarbejdere. Desuden afholder Malene retreats, der danner rammen for såvel strategiprocesser, ledelsesudvikling, teamudvikling og personlig udvikling. I den forbindelse laver Malene også life-balance kurser og retreats, underviser i stresshåndtering og vejrtrækningsteknikker, samt hvordan man kan skabe nye gode vaner, der kan bane vejen for det liv, man ønsker. Malene arbejder også som erhvervs- og lifecoach, uddanner andre i coaching og er forlæser på en række universiteter, hvor hun underviser i positiv ledelse og optimaltilstande som flow og meditation.

POSITIV LEDELSE
Positiv ledelse består af 7 ledelsesstrategier, hvortil der er tilknyttet en række konkrete ledelsesværktøjer, der er udviklet på baggrund af empirisk forskning i, hvad der skaber ekstraordinære resultater, trivsel og succes.

Hvorfor bruge tid på at blive en positiv leder?
Positive ledere er udsædvanlige og ekstraordinær succesfulde. De lader ikke deres opmærksomhed opsluge af de negative begivenheder, men formår at have fokus på det positive, på styrker, ressourcer og muligheder – selv i svære perioder. De fokuserer på skabelsen af et positivt klima, positivt mindset, positiv målsætning, positiv motivation, positive relationer, positiv kommunikation og positiv udvikling. Derved bruger de det positive som løftestang til at overkomme de negative begivenheder og til at transformere individer og organisationer til at stortrives og skabe ekstraordinære resultater.

FAGLIGHED
Malenes arbejde er stærkt funderet i positiv psykologi, psykofysiologi og sunhedspsykologi. Hun har både en kandidat i psykologi og sundhedsfremme samt en bachelor i henholdsvis psykologi og erhvervsøkonomi.

IMPLEMENTERING
Malene har både erfaring med at implementere værktøjerne i store internationale virksomheder og i mindre iværksætter virksomheder – samt hos privatpersoner. Hun lægger stor vægt på at hjælpe sine klienter og kursister med at implementere de forskellige positive værktøjer i deres hverdag. Malene har derfor specialiseret sig i forandringsprocesser og adfærdsændringer, herunder hvordan man skaber nye gode vaner som individ – og ændrer kulturen i en virksomhed.

UDBYTTE
Malene hjælper eksempelvis ledere, medarbejdere og privatpersoner med at udvikle et nyt og støttende mindsæt, med at identificere, bruge og udleve styrker, med at skabe indre motivation, passion og mening, og med at skabe life-balance i en hverdag med mange krav. Uanset hvilke positive forandringer, der fokuseres på – har de det samme formål. At skabe mere glæde, sundhed og bedre præstationer – både hos enkeltpersoner, i grupper og i virksomheder.